Договір публічної оферти

Даний Договір є публічним договором в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України між ФОП Гончар Марія Василівна ,надалі - Інтернет-магазин та Покупцем – фізичною особою, яка зробила замовленн я на сайті https://iclimat.com.ua/ та оплатила замовлений товар (роботу, послугу).

Даний Договір є формою "усної угоди" і породжує юридичні насідки як для Інтернет-магазину так і для Покупця.

1. Загальні Положення

1.1. Даний Договір містить собі усі обов’язкові умови по правовідносинам між Інтернет-магазином та Покупцем при придбанні останнім товарів (робіт, послуг) на сайті https://iclimat.com.ua/.

1.2. Інтернет-магазин зобов’язується в порядку та на умовах погоджених з Покупцем шляхом оброблення замовлення останнього поставити Покупцю товари (роботи, послуги), а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити товари (роботи, послуги).

1.3. Покупець формує замовлення самостійно шляхом взаємодії з інтерфейсом сайту https://iclimat.com.ua/, або в телефонному режимі за номерами телефонів вказаними на зазначеному сайті.

1.4. Покупець несе відповідальність за достовірність даних які він вказав та/або повідомив стосовно себе, обраного товару (роботи, послуги), адреси доставки і т.д.

1.5. Інтернет-магазин гарантує, що товари належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

1.6. Відповідно до положень статті 642 Цивільного Кодексу України належним доказом прийняття (акцептування) умов даного Договору Покупцем є формування замовлення на сайті https://iclimat.com.ua/ та/або оплата Покупцем замовленого товару (роботи, послуги) в повному обсязі.

Прийнявши (акцептувавши) умови даного Договору Покупець підтверджує, що він належним чином ознайомився та згоден (приймає) Правила користування сайтом та дає дозвіл на обробку своїх персональних даних в обсязі необхідному для виконання даного Договору Інтернет-магазином.

2. Вартість та порядок оплати

2.1. Вартість замовленого товару (роботи, послуги) визначається за наслідком взаємодії Покупця з інтерфейсом сайту https://iclimat.com.ua/, або повідомляється Покупцю в телефонному режимі за номерами телефонів вказаними на зазначеному сайті.

2.2. Порядок оплати замовленого товару (роботи, послуги) визначається за наслідком взаємодії Покупця з інтерфейсом сайту https://iclimat.com.ua/, або повідомляється Покупцю в телефонному режимі за номерами телефонів вказаними на зазначеному сайті.

2.3. Вартість доставки товару визначається на сайті https://iclimat.com.ua/, або повідомляється Покупцю в телефонному режимі за номерами телефонів вказаними на зазначеному сайті.

3. Строки та умови поставки, приймання передача товарів (робіт, послуг)

3.1. Кількість, асортимент та вартість товару (роботи, послуги), що поставляється за даним Договором, визначається за наслідком взаємодії Покупця з інтерфейсом сайту https://iclimat.com.ua/, або повідомляється Покупцю в телефонному режимі за номерами телефонів вказаними на зазначеному сайті.

3.2. Місце поставки товару (роботи, послуги) визначається за наслідком взаємодії Покупця з інтерфейсом сайту https:// iclimat.com.ua /, або повідомляється Покупцю в телефонному режимі за номерами телефонів вказаними на зазначеному сайті.

3.3. Строк поставки товару (роботи, послуги) повідомляється Покупцю в телефонному режимі за номерами телефонів вказаними на зазначеному сайті. 3.4. Право власності на товар та всі ризики пов’язані із втратою та/або пошкодженням товару переходять від Інтернет-магазина до Покупця з моменту передачі Товару Покупцю крім випадків якщо при оформленні замовлення, або в телефонному режимі Покупець обрав спосіб доставки товару в будь яке місто України окрім м. Київ перевізниками (кур’єрськими службами) НОВА ПОШТА, Meеst Expres, Justin в такому випадку базис поставки та перехід права власності визначається згідно FCA (відповідно до ІНКОТЕРМС 2010), місце поставки - склад Інтернет-магазину.

Вартість доставки товару визначається згідно інформації з сайту https://iclimat.com.ua/.

3.5. Під час приймання товару, Покупець зобов’язаний перевірити зовнішній вигляд упаковки, та сам товар на відсутність пошкоджень (вм’ятини, подряпини, влив рідин і т.д.) та його комплектацію. При наявності пошкоджень Покупець та особа яка передає товар зобов’язані скласти акт в якому перерахувати пошкодження.

4. Права та обов'язки

4.1. Права Інтернет-магазину :

4.1.1. Вимагати від Покупця прийняти поставлений згідно умов даного Договору товар (роботу, послугу).

4.1.2. У випадку неналежного виконання Покупцем своїх обов’язків передбачених даним Договором зупинити поставки товару (робіт, послуг) за цим Договором до усунення Покупцем допущених порушень.

4.1.3 Вносити зміни до даного Договору та змінювати ціни на товари (роботи, послуги), в односторонньому порядку шляхом розміщення відповідних змін на сайті https://iclimat.com.ua/.

Зазначені зміни вступають в силу з моменту їх публікації.

4.1.4. Інші права якими наділяє продавця Закон України «Про захист прав споживачів».

4.2. Обов’язки Інтернет-магазину:

4.2.1 Передати Покупцеві товар вільний від будь-яких прав третіх осіб. 4.2.2. Надати необхідні документи на товар, у т.ч. належним чином оформлений гарантійний талон на товари що підлягають гарантійному обслуговуванню. 4.2.3. Інші обов’язки які покладаються на продавця Законом України «Про захист прав споживачів».

4.3. Права Покупця:

4.3.1. У випадку належного виконання даного Договору вимагати від Інтернет-магазину поставки товару (робіт, послуг) в порядку та на умовах передбачених даним Договором.

4.3.2. Інші права якими наділяє покупця Закон України «Про захист прав споживачі».

4.4. Обов’язки Покупця:

4.4.1. Перед формуванням замовлення шляхом взаємодії з інтерфейсом сайту https://iclimat.com.ua/, або в телефонному режимі за номерами телефонів вказаними на зазначеному сайті уважно ознайомитись з інформаціє про товар (роботу, послугу), ціну, та іншими умовами.

4.4.2. Перед отриманням перевірити зовнішній вигляд упаковки, та сам товар на відсутність пошкоджень (вм’ятини, подряпини, влив рідин і т.д.) та його комплектацію.

4.4.3. Прийняти поставлений товар (роботу, послугу), який відповідає даному Договору та/або чинному законодавству України.

4.4.4. Інші обов’язки які покладає на покупця Закон України «Про захист прав споживачів».

5.Інші умови

5.1. За не виконання та/або неналежне виконання умов даного Договору винна сторона несе відповідальність передбачену чинним законодавством України.

5.2. Сторона звільняється від визначеної чинним законодавством України, відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин. Настання та дія непереборної сили має бути засвідчено компетентними органами.

5.3. Усі спори за даним Договором, вирішуються шляхом переговорів, а у разі неможливості їх усунення в судовому порядку згідно встановленої підвідомчості та підсудності.

5.4. Даний договір набирає чинності для Покупця з дня формування Покупцем замовлення самостійно шляхом взаємодії з інтерфейсом сайту https://iclimat.com.ua/, або в телефонному режимі за номерами телефонів вказаними на зазначеному сайті та діє до повного виконання взаємних зобов’язань між Інтернет-магазином та Покупцем.

img

Отримай 500 гривень

на першу покупку зараз!

Зареєструйся на нашому сайті та отримай промокод на першу покупку! 
Термін дії промокоду становить: 14 днів.